Cabanas on a private island in Aruba
Afternoon motor traffic on a motorway seen from above.
Business People Shaking Hands
Details of a modern office building with many windows
Crowd of people in a shopping center

Welkom bij Fides Rae

Fides Rae Insurance Company NV is een verzekeraar die verzuimverzekeringen aanbiedt. Fides Rae Insurance Company NV is gevestigd op Aruba en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba onder vergunning nummer 027.

Tijdens de eerste 104 ziekteweken van uw in Nederland loonbelastingplichtige werknemer bent u wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Met onze collectieve verzuimverzekering verzekert u zich tegen deze financiële verplichting door een premie te betalen aan ons als verzekeraar. Afhankelijk van de keuzes die u binnen de verzuimverzekering maakt, ontvangt u van ons een (gedeeltelijke) vergoeding van het loon dat u de eerste twee jaren moet doorbetalen aan uw zieke werknemer. Hiermee beperkt u de financiële schade voor uw onderneming.

Re-integratiekosten

Onder de Wet Verbetering Poortwachter krijgt u als werkgever in toenemende mate te maken met kosten als gevolg van het proces van reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers. Deze kosten komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van 100%. U kunt de voorwaarden lezen in de polisvoorwaarden en / of Ravil Intersurance om uitleg vragen.