Crowd of people in a shopping center

Frequently Asked Questions

Halverwege elk kwartaal keren wij de schade uit over het voorgaande kwartaal. Indien u een schade heeft, dan zal Ravil de betreffende verzuimoverzichten opvragen bij Interfisc Arbo BV en de betreffende loonstaten opvragen bij uw loonadministrateur. Heeft u een andere Arbo-dienstverlener, dan dient u binnen de eerste twee weken van het nieuwe kwartaal zelf de verzuimoverzichten van het voorgaande kwartaal aan te leveren bij Ravil.
We bepalen aan de hand van verzuimoverzichten of er recht bestaat op een uitkering uit hoofde van de verzuimverzekering. Indien dit het geval is, dan zullen wij de hoogte van de uitkering bepalen aan de hand van de ontvangen loonstaten. Vervolgens sturen wij u via Ravil een gespecificeerd uitkeringsbericht. Binnen een week na het sturen van het gespecificeerde uitkeringsbericht wordt de vastgestelde vergoeding aan u uitgekeerd.