Business People Shaking Hands

Ons Product

Hieronder hebben we de belangrijkste kenmerken van onze groepsverzekering opgesomd met de bijkomende voordelen.

Voorwaarden voor opname
 • Loonadministratieovereenkomst Interfisc BV
 • Lidmaatschap van Interfisc-Arbo BV
Premie
 • Groepspremie 3,8% (*)
 • Maandelijkse betaling
 • Betaling via de salarisfactuur
 • Geen premieberekening achteraf
Dekking
 • Na een overschrijding van 10 werkdagen
 • Voortzetting van het salaris
 • 1e jaar: 100% salaris tot maximaal € 125.000
 • 2e jaar: 70% van het salaris tot maximaal € 87.500
Extra voordelen(**)
 • De abonnementskosten voor Interfisc-Arbo worden vanaf 1 januari 2007 rechtstreeks door Fides Rae betaald
 • Vergoeding reïntegratiekosten tot maximaal 50%
 • Het claimproces wordt volledig gratis uitgevoerd door Interfisc-group

Nota’s

(*) De premie van 3,8% wordt berekend over het basisloon van de sociale verzekering (brutoloon, provisie, vakantiegeld, 13e maand – / – inhoudingen zoals pensioenpremies) van maximaal € 125.000, –

(**) Abonnementskosten Arbo
Voor de uitvoering door Interfisc-Arbo BV van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ) worden abonnementskosten in rekening gebracht (leidinggeven aan werknemers, melden van sociale verzekeringen, afhandelen vergoedingen). Als je bent opgenomen in de collectieve ziektekostenverzekering, zijn de abonnementskosten niet meer van toepassing. Deze kosten worden rechtstreeks door ons betaald aan Interfisc-Arbo BV. Deze verlenging van de dekking geldt vanaf 1 januari 2007.

Re-integratiekosten
Onder de Wet Verbetering Poortwachter krijgt u als werkgever in toenemende mate te maken met kosten als gevolg van het proces van reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers. Deze kosten komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van 100%. U kunt de voorwaarden lezen in de polisvoorwaarden en / of Interfisc-Arbo hierom vragen.

Claimproces
Het claimproces wordt u volledig uit handen genomen. Elk kwartaal dient Ravil Intersurance automatisch elke claim in die u bij ons heeft en zorgt voor een snelle betaling.

Voor meer informatie over deelname aan onze groepsverzekering verwijzen wij u naar onze verzekeringsmakelaar: Ravil Intersurance BV, tel: (0031 70 3133060) of via www.interfisc.nl